Sprawy cywilne

Kolejną, niezwykle istotną płaszczyzną działań kancelarii, jest reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi w szeroko pojętych sporach cywilnych.