Sprawy administracyjne

Kolejną płaszczyzną usług świadczonych przez kancelarię jest pomoc prawna w sprawach Klientów przed organami administracji publicznej. Pomoc ta sprowadza się między innymi do wnioskowania o wydanie postanowień lub decyzji administracyjnych, a także ich zaskarżania we wszystkich instancjach.