Przedsiębiorcy

Kancelaria specjalizuje się w stałej obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, spółka cywilna, spółki prawa handlowego). Stała obsługa prawna polega na wykonywaniu przez kancelarię bieżącej obsługi prawnej w możliwie szerokim zakresie, tj. w szczególności sporządzanie czy opiniowanie umów handlowych, windykacja należności pieniężnych, doradztwo z zakresu prawa pracy, prowadzenie negocjacji z kontrahentami itd. W ramach stałej obsługi prawnej kancelaria reprezentuje także klienta w procesach sądowych gospodarczych, ale także administracyjnych, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju.

Zaletą stałej obsługi prawnej przedsiębiorcy jest przewidywalność kosztów takiej obsługi. Przedsiębiorca podpisuje z kancelarią umowę cywilną, w której to umowie określa się wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, płatnego raz w miesiącu za obsługę prawną. Stawka ta jest negocjowana indywidualnie w stosunku do każdego przedsiębiorcy, w oparciu o przewidywany zakres prac, które w ramach obsługi prawnej będą wykonywane przez kancelarię.